Over mij

Mijn naam is Elly Meesters. Sinds 2009 samenwonend in het mooie brinkdorp Dwingeloo, aan de rand van het Dwingelderveld. 

Na 19 jaar in het Montessori-basisonderwijs te hebben gewerkt, brak voor mij de tijd aan om een andere weg in te slaan. Het onderwijs in de huidige vorm paste niet meer bij mij. Ik kreeg de kans om te onderzoeken waar mijn passie lag, en wat ik op een andere wijze zou kunnen betekenen voor kinderen.

Ik kwam in aanraking met de Magie van Kindercoaching, en volgde daar eerst de basisopleiding en aansluitend het Masterjaar.
Tijdens het volgen van deze opleidingen vielen er voor mij veel puzzelstukken op zijn plaats. 
Ik werd me steeds bewuster van mezelf, en de patronen die ik mezelf als kind en (jong-) volwassene had aangeleerd. 

Ik heb mijn eigen praktijk  'Atelier Creatieve Expressie' in Dwingeloo.
Door het geven van creatieve workshops, laat ik kinderen en volwassenen kwaliteiten en talenten in zichzelf ontdekken, waar ze zich (nog) niet altijd bewust van zijn. 
Spelen en ontdekken staan centraal, met als hoofdfactor creatief bezig zijn. Tijdens deze workshops/activiteiten wordt er zoveel zichtbaar waar de kinderen niet altijd al weet van hebben. Bewustwording van wie je in essentie bent, is een mooi proces. Mijn rol hierbij is, begeleiden, uitdagen, kijken en luisteren.  

Sinds de start (in mei 2015) ben ik daarnaast ook begeleidster en mede-vormgever bij IBBO (Ik ben Bewust Onderwijs) in Meppel. Een school met een diversiteit aan kinderen, waar met name  hooggevoelige en/of hoogbegaafde kinderen van 4 t/m 18 jaar hun plek hebben gevonden. 
Kinderen die niet meer 'passen' in het huidige onderwijs, en vragen om een andere vorm van leren.  
Een heerlijke uitdaging, en ook verrijkend voor mijn eigen ontdekkingsreis en bewustwording. 
Nadat er vooral veel kinderen vanaf een jaar of 8 en ouder binnenkwamen (sommigen zaten zelfs al een tijd thuis omdat ze niet meer naar school konden), ben ik in januari 2017 gestart met de groep vanaf 4 jaar.
Deze kinderen daarmee de ruimte gevend  hun eigen weg te kunnen volgen, zonder dat ze eerst vast  lopen. Het raakt me te zien hoe de kinderen zichzelf ont-wikkelen,  wanneer wij hen vertrouwen geven en los durven laten. Mijn rol als begeleider/coach is ook hier aanwezig zijn, kijken, luisteren & observeren. En van daaruit zien wat er nodig is.
Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou
(Paulo Coelho)